Økonomimentor

økonomimentor-banner

Økonomimentor-forløbet henvender sig til flygtninge eller indvandrere, der har rod i økonomien. Formålet er at hjælpe med at skabe overblik og orden i økonomien, således at borgeren kan komme videre med livet. Målgruppen er unge med manglende forstand eller indsigt i egen økonomi og borgere med længere tids sygdom. NaimiConsult tilbyder mentorer, der har forudarbejdet et sæt redskaber, som sikrer, at deres mentee får overblik og styr på økonomien. Mentorerne hjælper ved at bruge simple budgetmodeller og overbliksværktøjer, således at deres mentee kan opret-holde økonomien selv efter samarbejdet er endt. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.