Aktivitetsparate

Borgere i målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund har forskellige behov for indsatser. Derfor mener vi hos NaimiConsult, at der bør iværksættes indsatser, der sikrer, at den enkelte borger kan gives de tilbud, der bedst muligt understøtter borgeren i at blive jobparat og finde et job eller påbegynde uddannelse.
Et vigtigt opmærksomhedsområde hos NaimiConsult jobhus er derfor jobrettet indsatser. Ud fra resultater i arbejdet med denne målgruppe og erfaringer er vi kommet frem til, at forløbene til netop denne målgruppe omfatter:

  • Afklarende og opkvalificerende tilbud, herunder tilbud på virksomheder og uddannelsesinstitutioner – der kan iværksættes hurtigt og er jobrettede
  • Et virksomhedssamarbejde der sikrer, at borgerne hurtigt får kendskab til muligheder i virksomhederne og kan påbegynde virksomhedsrettede tilbud, så snart de er klar – hvilket for nogle borgere er allerede ved mødet med jobcentret.
  • Opfølgning sammen med borger og virksomhed undervejs i det virksomhedsrettede forløb
  • Snitflader på tværs i kommunen der muliggør tværfaglige indsatser

Disse fokuspunkter er vi kommet frem til, da vi tidligere i arbejdet med denne målgruppe har erfaret, at det oftest blev afklaring frem for udvikling der blev sigtepunktet i den tidlige indsats – for både borger, medarbejdere i jobcentret og andre kommunale forvaltninger.

Hos NaimiConsult har vi derfor set potentiale for en mere job- og virksomhedsrettet indsats fra starten af. Mange borgere i målgruppen er uafklarede om jobønsker og muligheder da de mangler viden om virksomheder og arbejdsmarkedet. Hos NaimiColsult har vi tiltænkt at udvikle intensive og målrettede kursusforløbe med fokus på personlig udvikling, genoptræning for borgere med fysiske problemstillinger, og målrettet forberedelse af virksomhedsprakaktik.

Hos NaimiConsult Jobhuset har vi udviklet nye arbejdsgange og et dialog- og progressionsmålings redskab til at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tidligt i deres ledighedsforløb hjælpes i gang i en virksomhedsrettet indsats med job som mål.

NaimiConsult jobhuset tilbyder derfor skræddersyede forløb sammensat af gruppebaserede holdundervisning, individuelt coachingforløb samt andre virksomhedsrettede indsatser, der tilgodeser den enkelte ledigs behove for at blive selvforsørgende.

Lovhenvisning : Jævnføre Lov om aktivbeskæftigelse, kapitel 10