Borgergruppe

borgergruppe_banner

NaimiConsult målgruppe er voksne flygtninge og indvandrere i aldersgruppen 14-64 år med bosættelse på Sjælland.

De vil typisk være vurderet aktivitetsparate (LAB § 2, stk. 3 & 13) eller uddannelsesparate med behov for yderligere afklaring (LAB § 2, stk. 12).

Der er også ledige, der har udfordringer forbundet med at tilhøre sproglige og kulturelle mindretal. NaimiConsult tilbyder et særligt tilrettelagt forløb, hvor borgeren tilbydes en sprogmentor, der taler deres modersmål og kender deres kulturelle værdier.