Individuel coachingforløb

Hos NaimiConsult jobhuset stiller vi uddannede coach til rådighed, da vi stræber efter at arbejde ud fra en kognitiv og dialogisk metode, hvor vores coach gennem motiverende og åbne spørgsmål danner sig et billede af, hvordan den jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate selv oplever sin situation og problemstilling. Det, vedkommende tænker, er nemlig afgørende for, hvad han/hun føler, ligesom det, vedkommende føler, er helt afgørende for, hvordan han/hun handler eller ikke handler.

I coaching forløbet inddrages borgeren mest muligt i processen, idet vi har fokus på hjælp til selvhjælp. Igennem empowerment orienteret tilgang, hjælpes borgeren med at nå så langt som muligt, så der tages ansvar for de beslutninger og handlinger borgeren møder i livet. Formålet er at borgeren lærer at acceptere vilkårene i livet, så energi og fokus i stedet bruges på dét, vedkommende har indflydelse på; herunder at sætte sig delmål og stræbe efter at nå dem. Dette ligeledes for at identificere nye handlemuligheder og at have et skarpt øje for egne ressourcer og dermed være i stand til at håndtere forandringer i livet, samt leve i overensstemmelse med egne grundlæggende værdier og ikke mindst at handle på den situation, pågældende står i.

I forbindelse med den individuelle coaching forløb vil vi ligeledes anvende FIT-metoden. Dette med henblik på at skabe bedre borgersamarbejde og borgerinddragelse. Det er tiltænkt, at FIT-metoden anvendes for at skabe bedre forståelse for borgerens situation og oplevelse af de forskellige indsatser, således at det bedre kan tilrettelægges den enkeltes behov.