Den motiverende samtale

den_motiverende_samtale

Hos NaimiConsult bruger vi den motiverende samtale, når vi skal finde borgerens indre motivation til at gennemføre en beskæftigelsesorienteret livsstilsændring, der har til formål at integrere borgeren succesfuldt beskæftiget ind i det danske samfund. Ved at tage brug af motivationssamtalen, forholder vores støttende sprogmentorer sig refleksivt lyttende, så de kan løse ambivalens hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt anspore til en positiv beskæftigelsesorienteret forandring blandt denne målgruppe. NaimiConsult skiller sig nemlig ud ved, at vi ikke stiller borgerne en færdiglavet plan men derimod tager brug af vores erfarne sprogmentorer, der gennem aktiv respons stimulerer borgerne til at afklare deres tanker og lader dem tage kontrol over deres egen vilje. Via åbne spørgsmål og spejling af borgeren vil NaimiConsults sprogmentorer nemlig…

  1. tage udgangspunkt i borgerens egne holdninger, præferencer og overvejelser gennem aktiv lytten, så konfrontationer og modstand undgås i samtalen
  2. påbegynde tanker hos borgeren om at en beskæftigelsesorienteret forandring er muligt ved at frigøre dem fra ambivalens
  3. anerkende deres ret til selvbestemmelse deres beskæftigelse og dermed starte en forandringsproces, der kan have fokus på alt fra sprog til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

Undvigelse af konfrontationer
Hos NaimiConsult er vores sprogmentorer trænede i at være respektfyldte, forholde sig empatiske og ikke være moraliserende i en samtale, der omhandler beskæftigelsesorienteret livsstilsændringer hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette formår de at gøre ved at tage brug af spejling som en samtaleteknik, der ikke alene opklarer ambivalens i så høj grad som muligt men også minimerer modstand under samtalen. Det grundlæggende ved disse samtaler er nemlig, at man forsøger at forstå borgerens synspunkter samt vurderinger, og dette er vores erfarne sprogmentorer i særdeleshed kompetente til, da de ikke blot lytter men også reflekterer over de nonverbale samt verbale signaler, borgeren sender.

Afdække ambivalensen
Borgere med anden etnisk baggrund end dansk har sandsynligvis ikke al den viden om det danske samfund, der er nødvendig at have for at kunne afklare en livsstilsbaseret ambivalens. Her kommer vores støttende sprogmentorer ind i billedet, da de vil klare fordele og ulemper op for borgeren – både dem, der optræder ved borgerens nuværende livssituation samt dem, der vil optræde under forandringsprocessen. Hos NaimiConsult vil borgerens motivation til en forandring, der skal ende ud i en vellykket beskæftigelsesorienteret integrationsproces, fremmes.

Påbegyndelse af forandringsproces
Når vores observerende sprogmentorer har udforsket og klargjort ambivalensen, vil borgeren kunne træffe en beslutning om forandring, og når dette begrundet valg er truffet, vil vi, hos NaimiConsult, vurdere hvorvidt borgeren er klar til at påbegynde en beskæftigelsesorienteret forandringsproces. Borgerens parathed kan anskues i tre niveauer:

  1. Lav parathed (refleksion over en beskæftigelsesorienteret forandringsprocessen)
  2. Middelhøj parathed (overvejelsesfasen)
  3. Høj parathed (beslutnings-, handle- og vedligeholdelsesfasen)

Lav parathed
Hvis en borger har lav parathed til forandring, vil NaimiConsults sprogmentorer holde fokus på de uoverensstemmelser, der er mellem borgerens mål for en succesfuldt beskæftigelsesorienteret integrationsproces og den aktuelle adfærd, så borgeren dermed kan finde motivation til at gennemføre forandringen og opnå beskæftigelse.

Middelhøj parathed
Hvis en borger har opnået middelhøj parathed til forandring, vil borgerens ambivalens stadigvæk anses som en forhindring mod den beskæftigelsesorienteret forandringsprocessen. Derfor vil vores sprogmentorer holde fokus på at udforske og afklare den eksisterende ambivalens. Dette vil de i særdeleshed gøre ved at fremme fordelene ved en beskæftigelsesorienteret livsstilsændring, i form af at spejle borgerens egne positive udsagn om beskæftigelse og forandring, samt lægge op til refleksion ved at stille åbne spørgsmål omhandlende disse fordele.

Høj parathed
Hvis en borger har opnået høj parathed til forandring, vil ambivalensen være afklaret og NaimiConsult kan dermed lægge en beskæftigelsesorienteret handlingsplan i fællesskab med borgeren, der suppleres med faktuel rådgivning fra vores professionelle sprogmentorer.

Vi, hos NaimiConsult, er godt klar over, at vi ikke kan lave om på borgerne, men med denne personorienteret og målrettet rådgivningsmetode vil vi løse ambivalens og anspore til en positiv beskæftigelsesorienteret forandring hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Vi vil fungere som facilitatorer med det formål af at fremkalde og styrke borgernes motivation til en ændring, der fører mod en succesfuldt beskæftigelsesorienteret integrationsproces.