Familiementor

banner_familie_mentor

Familiementor-forløbet henvender sig til indvandrere eller flygtninge familier, der kan være henlagt, forsømt eller dysfunktionelle. Det kan dreje sig om skilsmisseramte familier, enlige forsørgere eller familier i udsatte boligområder. Formålet med forløbet er at skabe en velfungerende familie med mulighed for at kunne tage vare om børn og unge. NaimiConsult tilbyder mentorer med professionel viden samt personlig erfaring (hvis muligt), der kombinerer stort menneskeligt overskud til at skabe eller genskabe relationer mellem mor, far og barn/ung. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.