FIT-modellen

FIT_Modellen

Hos Naimi Consult jobbutik tager vi afsæt i det evidensbaseret evaluerings og dialogredskab FIT (feedback informed treatment), der har til formål at skabe en forståelse for den enkelte borgers oplevelse af indsatsen. Derudover er formålet at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatser og metoder.

FIT består af to enkle skemaer, der omfatter borgerinddragelse. Det er tiltænkt, at jobkonsulenten og borgeren skal tage udgangspunkt i skemaerne i hvert møde og evaluere borgerens oplevelse af indsatsen samt samarbejdet i forløbet.

Med anvendelsen af FIT vil den enkelte borgers eventuelle problematikker i forbindelse med indsatsen blive belyst. Dette kan ligeledes bruges som et redskab til at få øje på eventuelle barrierer. Jobkonsulenten vil herefter kunne udvikle sin praksis og tilpasse og skræddersy indsatsen til den enkelte borger.

FIT har til formål at skabe en større borgerinddragelse

Den professionelle behandler og borgeren har i forbindelse med hvert møde direkte samtaler. Der tages -udgangspunkt i to skemaer om henholdsvis effekt og samarbejde.
Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge sin reelle effektstørrelse, udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til den enkelte borger. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb.

ORS/SRS – kort fortalt

De to skemaer:

  • Outcome Rating Scale-skemaet (ORS) måler, hvordan borgeren vurderer sit udbytte af behandlingen.
  • Session Rating Scale-skemaet (SRS) måler, hvordan borgeren vurderer samspillet – alliancen med den professionelle.

Begge skemaer er hver især et metaredskab til effektmåling, der kan bruges uafhængigt af, hvilken metodisk tilgang, der arbejdes med og uanset hvilket formål. Den terapeutiske metode og dermed den teoretiske tilgang, som den professionelle arbejder ud fra, er en vigtig referenceramme for den professionelle, der sikrer borgeren et struktureret og anerkendt behandlingsforløb.