Gratis tolkning

For at sikre ensartethed, fastholdelse og tryghed for vores målgrupper og ikke mindst vores samarbejdspartnere tilbyder NaimiConsult gratis tolkning til de borgere, som er tilknyttet et mentorforløb eller jobhuset hos os. De respektive sprogmentorer og sprogkonsulenter står til rådighed og fungerer som tolk og støtteperson for sin mentee eller kursist eksempelvis i forbindelse med behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge, sygehus eller ved samtaler hos den kommunale sagsbehandler.

Alle vores sprogmentorer og sprogkonsulenter er i besiddelse af stærke sproglige og faglige kompetencer samt kulturel forståelse. Vores samarbejdspartnere og vores målgruppe kan være sikker på at de respektive sprogmentorer og sprogkonsulenter yder en effektiv, professionel og seriøs tolkeservice, der kan være med til at forstærke tillidsforholdet og samarbejdet indbyrdes. Derudover sparer det vores samarbejdspartnere for omkostninger vedrørende tolkebistand.