Handleplan

Vores jobkonsulenter vil i samarbejde med borgeren udarbejde en handleplan for at skabe overblik over mulige beskæftigelses samt interesseområder, især for dem der aldrig har haft erfaring og arbejdsidentitet.

Handleplaner har til formål at borger sætter sig delmål og hjælpe opnår disse. Dette for at give borgeren succesoplevelser, som motiverer den enkelte til at kunne nå sit mål.

NaimiConsult handleplan vil sætte fokus på blandt andet, tidligere erhvervserfaring, tidligere uddannelser, faglig og personlige kompetencer, ønsker til fremtidige job, adgangskrav til fremtidige job, barrierer og meget mere.

Alle borgere vil således blive grundigt tilgodeset og få udleveret et stykke fysisk materiale, indholdende deres mål og ønsker for beskæftigelse i Danmark.