Integrationsmentor

integration_mentor_banner

Integrationsmentor-forløbet henvender sig til nytilkomne flygtninge eller indvandrere med opholdstilladelse. Formålet er at få den nytilkomne borger til at forstå samt begå sig i det danske samfund. Ved at give borgeren indsigt i danske rettigheder, kultur og forventninger hjælper mentoren den nytilkomne gennem de mange udfordringer, integrations-processen kan medføre. NaimiConsult tilbyder mentorer med personlig integrationserfaring, der forstår/taler den nytilkomne borgers modersmål. Yderligere info, i form af et produktblad, kan tilsendes.