Jobparate

NaimiConsults jobhus tilbyder målrettede og effektive indsatser for målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund. Selv om denne målgruppe er jobparate, så oplever de store udfordringer, for at komme ud på arbejdsmarkedet. Målgruppen kan udover ledighed have barrierer som kan stå til hindre for at den jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke formår at blive selvforsørgende. Her kan der være tale om:

  • Manglende erfaring og arbejdsidentitet – der ofte ses hos mange kvinder med anden etnisk baggrund.
  • Relevant arbejdserfaring inden for bestemte interesseområder
  • Manglende kendskab til mulige arbejdsområder der kunne være interessant for den enkelte borger
  • Manglende relevant uddannelse inden for et bestemt arbejdsområde

NaimiConsult jobhus tilbyder derfor skræddersyede forløb sammensat af gruppebaserede holdundervisning, individuelt coachingforløb samt andre beskæftigelsesrettede indsatser, der tilgodeser den enkelte ledigs behove for at blive selvforsørgende.

Lovhenvisning : Jævnføre Lov om aktivbeskæftigelse §32b