Jobsøgningstrategier

Hos NaimiConsult Jobhuset vil vi i samarbejde med den enkelte ledige udarbejde en plan for en effektiv jobsøgning. Her vil der primært være fokus på jobsøgning, arbejdsmarkeds potentiale, afklaring af diverse erhvervsektorer, sæson arbejde, etablering af kontakt til diverse virksomheder og en masse mere. 

Hos NaimiConsult Jobhuset arbejder vi derfor målrettet for at skabe:

  • Grundviden om jobsøgning
  • Kendskab til diverse jobsøgnings databaser
  • Kendskab til diverse arbejdsparadokset og arbejdsrotationen

Derudover er det tiltænkt :

  • At borgeren bliver matchet med job, der er relevante for den enkelte
  • At skabe et professionelt netværk for den enkelte
  • At borgeren får mulighed for at deltage og høre relevant oplæg om jobsøgning
  • At skabe overblik over jobmuligheder for den enkelte
  • At borger bliver introduceret til jobnet, joblog og LinkedIn – herunder får hjælp til oprettelse af jobprofiler  
  • At der er fokus på kort og langsigtet jobmuligheder
  • At der er fokus på arbejdsidentitet

Under hele forløbet, arbejder borgeren sammen med en jobkonsulent, som kan borgerens modersmål, som sikre den korrekte formidling.