Klædt på til jobsamtalen

Dette forløb er tilsigtet ledige der ønsker at brænde igennem til en jobsamtale og sætte et godt indtryk. Gennem individuel Coaching forløb og motiverende samtaler, vil coachen give den enkelte ledige redskaber til at være velforberedt og gør et godt indtryk til en jobsamtale. 

Fokuspunkter vil være kropsprog, arbejdsmarkeds rettigheder, lovgivning, tilrettelæggelse, forberedelse, mm. Borgeren bliver ikke kun klædt på til en jobsamtale, men den næste og den fremadrettede.

I Jobhuset vil der derudover være en jobkonsulent til rådighed for at booke individuelle samtaler i forbindelse med jobsamtalen, og borgeren vil også have mulighed for at arbejde sammen med kommunikator, så borgeren klaregøres fra alle vinkler. 

Samtidig er der mulighed for at netværke med andre jobsøgere og udveksle erfaringer om jobsamtaler, samt afprøve kræfter med cases, hvor borgeren skal agere som jobsøger.