Langtidsledige

NaimiConsult tilbyder individuelle forløb til langtidsledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har andre problemer end ledighed. Formålet med støtten er at motivere den enkelte borger til at tage imod arbejds-markeds rettede tilbud og aktiviteter.

Tilbuddet har ligeledes til formål at hjælpe borgeren med at skabe struktur i hverdagen og opnå små fremskridt i dagligdagen. Sprogkonsulenten fokuserer på de tilstedeværende ressourcer og arbejder for etablering af gode, holdbare sociale relationer, der kan være med til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelserne.