Langtidssyge

Tilbuddet er rettet mod borgere med en længerevarig sygdom eller et fysisk handicap og borgere med livsbetingende udfordringer, der skal have afklaret funktionsniveauet.
Målet er at styrke den enkelte borgers sociale færdigheder og psykiske ressourcer med henblik på at kunne få et hverdagsliv til at fungere med så høj en grad af selvstændighed som muligt og med henblik på at øge den enkeltes selvværd. Støtten skal generelt forhindre eller afhjælpe social isolation. Borgeren skal støttes til større selvstændighed, personligt ansvar og selvværdsfølelse for derigennem at opleve øget livskvalitet og styrket identitetsfølelse.

NaimiConsult tilbyder en række individuelle konsulentbaserede forløb skabt til denne målgruppe, som har brug for en ekstra indsats til at nå det ønskede mål.
Vi prioriterer tillid og ærlighed, da disse målgrupper har brug for en sikker forvisning om at de kan stole på de mennesker, der forsøger at hjælpe dem. Disse borgere har brug for en intensiv og målrettet indsats, hvor vi skal hjælpe dem med at sætte realistiske mål og guide dem på vej mod målet. Gennem motiverende samt relations-skabende arbejde er vi med til at give de enkelte borgere hjælp til selvhjælp, for at opnå deres mål.