NC Jobhus!

NaimiConsult Jobhuset er den mulige multikulturelle startbase for alle flygtninge og indvandrere i Odsherred Kommune. Jobhuset bygger på et mangeårige og solidt erfaringsgrundlag inden for målgruppen indvandre og flygtninge med stærk fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Jobhuset omfavner finansministeriets forslag om tidlig indsats, og bygger videre på denne, således at det ikke kun er en tidlig indsats med henblik på integration, men en indsats, der fra dag et af sætter klare mål for en realistisk fremtidsplan i Danmark.

Hovedfunktionen og således den primære funktion i Jobhuset, bliver at rådgive, vejlede og motivere, allerede fra dag et af, mod beskæftigelse og uddannelse i det danske samfund. Dette gøres med henblik på borgerens egne ressourcer og kompetencer, kombineret med de sociale forudsætninger der spiller en rolle for borgeren, og det aktuelle jobefterspørgsel indenfor det ønskede beskæftigelses område i Danmark. Vi arbejder målrettet og individuelt med hver eneste borgere, og sørger for, at der fra dag et af, er den grundlæggende baggrundsviden på borgeren, så der således er et solidt fundament, der kan arbejdes ud fra og videre på.

REALISTISK er grundstenen vi arbejder ud fra, og derfor sikre vi, at alle borgere tilknyttet NaimiConsult Jobhuset, bliver indforstået med de muligheder og forventninger der er af dem fra samfundets side, uden at til sidde sætte deres ønsker, drømme og mål i Danmark. NaimiConsult koncept, og dermed Jobhusets koncept bygger på hjælp til selvhjælp, og sigter efter selvstændige selvkørende beskæftigelses integreret borgere.