Nytilkomne

projekt uddannelsesklar

NaimiConsult tilbyder individuelle forløb og støtte til nytilkomne borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med forløbet er at præsentere nytilkomne borgere til det danske samfund og give dem den bedste start i forhold til integrationsprocessen.
Borgeren bliver tilknyttet en sprogkonsulent, der kan tale den enkeltes modersmål. Formålet med dette er at hjælpe den enkelte borger med at forstå samfundets normer og værdier på bedstevis samt gøre dem bekendte med deres rettigheder og pligter som følge heraf.