Projekt Arbejdsmarkedsklar

Projektet sætter fokus på nytilkomne indvandrere og flygtninge og ser på de udfordringer samt krav, der findes i det danske erhvervs miljø, når det skal kombineres med den nytilkomnes kulturelle baggrund. Hensigten med projektet er at integrere og motivere den nytilkomne mod en arbejdsplads ved hjælp af undervisning i arbejdsmarkeds forståelse kombineret med reel praktikpladsprøvelse. 

Projektet er et todelt arbejdsmarkeds introforløb, hvor deltageren først modtager undervisning, på eget modersmål, om det danske arbejdsmarked og dernæst opnår real arbejdsmarkedserfaring i form af praktik. Undervisningen tager afsæt i spørgsmål, udfordringer og bekymringer, som deltageren måtte have i forhold til at komme på arbejds-markedet. Projektet varer x antal dage og adresserer en række temaer, der alle har til formål at integrere, forberede samt motivere kursisten mod erhverv. Yderligere info, i form af et produktblad, kan tilsendes.