Projekt kost og motion – der virker!

Projektet sætter fokus på indvandrere og flygtninge, som et aktivt led i samfundet, og ser på deres styrker og svagheder i et fysisk og psykisk miljø. For at kunne deltage i samfundet og være aktiv på arbejdsmarkedet eller i uddannelserne, skal man, som samfundsborger, finde energi og overskud, der kan opnås i form af en sund livsstil.

Under projektet fokuseres der på sundhedsanvendelige redskaber, der kan gøre målgruppen til et aktivt led i samfundet samt gøre dem i stand til at overskue og bibeholde en aktiv livsstil i form af arbejde eller  uddannelse. Projektet varer x antal dage og adresserer en række temaer, der bl.a. har til formål at forebygge mod langtidsledighed og førtidspension. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.