Projekt Uddannelsesklar

Projektet sætter fokus på indvandrere og flygtninge, der er i den sidste fase af deres sprogskoleforløb, og ser på de muligheder samt udfordringer, der findes i erhvervs- og uddannelsesmiljøet. Hensigten med projek-tet er at videreføre disse kursister ud i en uddannelse eller et arbejde samt tillære dem det ansvar og de krav, der forventes af dem under uddannelsesforløbet.

Projektet er et undervisningsbaseret forløb, fordelt på tavleundervisning samt aktivitets involvering. Herunder undervises der i det ”Digitale-Danmark”, studiekultur forståelse og en realistisk fremtidsplan opnåelse. Projektet varer 6 måneder og adresserer en række temaer, der alle har til formål at forberede samt motivere kursisten mod erhverv og uddannelse. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.