Projekter

Hos NaimiConsult tilbyder vi et bredt udvalg af kurser og projekter, der alle sigter imod beskæftigelse i form af uddannelse eller arbejde. Vi mener, at integration bedst kan opnås via inkludering og belæring af det danske samfund. Derfor er alle vores kurser opbygget med det samme fundament, der lyder på: en intensiv undervisnings periode, dernæst praktikperiode og til slut en personlig kompetenceudviklende samtale. Vi arrangerer også eksterne konsulenter, som er eksperter inden for deres fagområder, til at komme og undervise i eksempelvis selvstændig iværksætteri. Som et led i projektet sørger vi for, at alle borgere, der deltager i de diverse projekter, kommer ud med en jobplan eller en uddannelsesplan for deres videre fremtid i Danmark. Yderligere sørger vi for orientering og involvering til vores samarbejdskommuner via løbende evalueringer og rapportafhandlinger.

Vores Projekter:


Projekt Arbejdsmarkedsklar     Digitaliseringsprojekt     Projekt Kost og Motion     Projekt Uddannelsesklar