Jobhuset tilbyder?

Hos NaimiConsult jobhus tilbyder vi sammensatte forløb, der har til formål at tilføre den jobparate, uddannelsesparate samt aktivitetsparate ledige, viden om og værktøjer i forbindelse med jobsøgning, opkvalificering og netværksdannelse.

NaimiConsult jobhus har til alle forløb tilknyttet et introducerende oplæg samt gruppeundervisning i hjælp til skrive og formulerer opfordret samt uopfordrede ansøgninger og CV.

Den enkelte ledige borger kan tilknyttes forskellige forløb, hvor en kvalificeret jobkonsulent hjælper den enkelte med at udarbejde en individuel og personlig ansøgning og CV, etablere kontakt til ønskede virksomheder, samt udarbejder en personlig job/handleplan for den enkelte.

Derudover og med henvisning til diverse jobsøgnings hjemmesider får de enkelte deltagere mulighed for, at oprette en eller flere aktiv(e) jobprofil(er) med dertilhørende information om jobønsker og interesseområder.  
NaimiConsult jobhus tilbyder ekstraordinært fastholdelseskonsulenter, alt efter den enkelte lediges behov, som kan deltage i samtaler på arbejdspladsen, indgå aftaler om praktikforløb, job med løntilskud eller for at sikre fortsat tilknytning til arbejdspladsen på trods af nedsat arbejdsfunktion og lignende.

De forskellige indsatser tilbydes både som enkelte, kombineret og samlet forløb.