SMART-modellen

smart_modellen

Hos NaimiConsult bruger vi smart-modellen, når vi hjælper borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at sætte klare mål for livet i Danmark. Ved at bygge bro mellem drømme og realitet, hjælper vi nemlig vores borgere på vej, og først når de er endt med en beskæftigelse i form af arbejde eller uddannelse, kan vi konkludere, at de har nået målstregen. Med dette effektive projektredskab opstiller vi fem krav, der gør deres mål…

  1. Specifikt – hvad skal helt konkret opnås?
  2. Målbart – hvornår er målet nået?
  3. Attraktivt – hvilken motivation står bag dette mål?
  4. Realistisk – er dit mål mere end blot en drøm?
  5. Tidsbestemt – hvornår er deadline?

Et SPECIFIKT mål
Vores sprogmentorer er vel bekendte med faktummet af, at et bredt eller løst formuleret mål vil gøre det umuligt for borgeren at vurdere, hvornår og hvordan de når mållinjen. Derfor står NaimiConsult til rådighed med erfarne sprogmentorer, der gennem vejledende samtaler vil hjælpe borgeren med at afgrænse og præcisere deres mål, indtil det bliver et specifikt mål. Vi sørger for, at man er klædt på til at forlade startlinjen med de rette ressourcer.

Et MÅLBART mål
Vores sprogmentorer er klædt på til at kunne hjælpe med at sætte målbare succeskriterier, således at vores borgere med sikkerhed kan mærke og opleve, at de nu har nået deres mål og dermed er klar til at sætte et nyt. Hos os er man garanteret at få succesoplevelserne med.

Et ATTRAKTIVT mål
Hos NaimiConsult kan vi ud fra svedet på panden sige, at man selv skal kæmpe for at nå sine mål. Dog er vi bevidste om, at der vil være øjeblikke, hvor man kan få brug for en hånd, og her træder vores team af mangfoldige sprogmentorer ind, som sørger for, at hjælpen aldrig er uden for rækkevidde. De vil hjælpe med at finde motivationen frem, når den er ved at gå tabt, ved at gøre målene attraktive for den enkelte borger. Hos os er man garanteret altid at have nogen, man kan støtte sig op ad.

Et REALISTISK mål
Hos NaimiConsult er vi udmærket godt klar over, at det kan være svært at forholde sig realistisk til sine ambitioner – dette gælder i særdeleshed nytilkomne borgere, der ikke har kendskab til det danske samfund og dermed ikke ved, hvor grænserne går. De har brug for nogen, der kan holde begge ben på jorden samt opretholde balancen mellem det udfordrende og opnåelige – og hvem bedre kunne tænkes til den opgave end en virksomhed i vækst, der også engang blot var en drøm?

Et TIDSBESTEMT mål
Deadlines er noget alle frygter og ser frem til på samme tid, men hos NaimiConsult sørger vi for at formindske og sågar endda fjerne den frygt helt. Vores ansvarsbevidste sprogmentorer sørger for at lægge en plan i fællesskab med borgeren og endda skabe specifikke tidshorisonter, som målet kan strække sig over. Vi gør nemlig det specifikke mål til rammen om deadlinen. Vi sørger for at gejsten er i top, så vores borgere hver dag kan glæde sig over at være ét skridt tættere på deres mål.

Med disse målsætninger sørger NaimiConsult for, at alle borgere med anden etnisk baggrund end dansk ved slutningen af forløbet sidder tilbage med et mål, de med hånden på hjertet kan kalde for SMART – vores mål er nemlig at realisere deres drømme til vejen mod en succesfuldt beskæftigelsesorienteret integrationsproces.