Socialmentor

social_mentor_banner

Socialmentor-forløbet henvender sig til indvandrere eller flygtninge med behov for hjælp til dagligdags gøremål. Formålet er at få borgeren til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud og fleksjob/ansættelse. NaimiConsult tilbyder mentorer, der tager udgangspunkt i støtte og vejledning, som er tilrettelagt i forhold til den enkelte borgers problemer. Mentorerne sørger for at være til rådighed, fra borgeren står op om morgen, til borgeren går i seng om nat-ten. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.