Støtte og kontaktordning

NaimiConsult tilbyder socialpædagogisk vejledning til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Vi kalder det for “Sprog” støtte og kontaktordning, hvilket betyder, at vores dygtige og topkvalificerede støttepersoner er i besiddelse af den etniske såvel som den faglige mangfoldighed, der giver os større perspektiveringsmuligheder og ikke mindst dynamikken samt styrken til at skue de forskellige problemstillinger fra forskellige synsvinkler.

Formål
Gennem socialpædagogisk støtte sikrer vores tosprogede støttepersoner at styrke borgerens muligheder for at opbygge og fastholde kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, for dermed at gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud, der kan sikre dem selvforsørgelse og i sidste ende selvstændighed. Formålet med støtten kan også være at udføre en opsøgende indsats over for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til og som lever i synlig nød eller i en belastende psykisk isolation.

Lovgrundlag – Servicelovens § 85
Lovgrundlaget for ydelseskataloget er SEL § 85, hvor der står, ”at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer”.

Hvad kan vi tilbyde gennem socialpædagogisk støtte?
Vi vil være med til at sikre, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk med en funktionsnedsættelse, fysisk eller psykisk, kan udvikle egne muligheder og kompetencer, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage i samfundet på lige fod med sine medborgere. Vi vil fokusere på følgende:

Egenomsorg

 • Støtte til planlægning af dag/uge.
 • Støtte til døgnrytme, fx at stå op om morgenen.

Socialt liv

 • Støtte til at bevare eller få netværk, fx kontakt med familie, parforhold m.v.
 • Støtte til at bryde isolation og udvikle sociale færdigheder.
 • Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, fx sport, klubtilbud eller Vildtbanehus.
 • Støtte til at deltage i rådgivnings-/støttegrupper, fx ungegruppe, åben rådgivning m.v.

Sundhed

 • Støtte til sundhedsfaglig kontakt, fx med diætist, fysioterapeut m.m.
 • Støtte til lægefaglig kontakt med læge, fx med psykiater, psykolog, tandlæge m.m.
 • Støtte i forhold til kost og motion.
 • Støtte til øvrige sundhedsfremmende initiativer.

Kommunikation

 • Støtte til sorg og krise.
 • Støtte til konflikthåndtering.
 • Støtte til kontakt med myndighederne.
 • Støtte til læsning og besvarelse af post.
 • Støttende samtaler.
 • Støtte til erkendelse af egen situation og selvopfattelse.

Mobilitet

 • Støtte til transport, fx bus/tog/vejvisning.

Samfundslivet

 • Støtte til økonomi og håndtering af økonomi/budgetlægning.
 • Støtte til kontakt med bank.
 • Støtte til uddannelse.
 • Støtte til dagbeskæftigelse/job.
 • Støtte til tømning af postkasse/tjekning af e-mail, fx i E-boks.