Sundhedsmentor

Sundheds_mentor_banner

Sundhedsmentor-forløbet henvender sig til flygtninge eller indvandrere, som falder under kategorien sygemeldt, fysisk handicappede eller borgere med livsnedsættende udfordringer, såsom svær overvægt. Formålet er at arbejde med borgeren således, at sundhedsproblemerne bliver kortlagt og håndteret, så borgeren bliver motiveret til at opnå varig beskæftigelse. NaimiConsult tilbyder mentorer med forståelse i coaching samt støttepersoner ved fx lægebesøg. Yderligere info, i form af et produktblad, kan tilsendes.