Tilknytning

NaimiConsults jobhus arbejder målrettet med jobparateuddannelsesparate samt aktivitetsparate borgere med anden etnisk baggrund.  Dette for at skabe muligheder for den enkelte ledige til at blive selvforsørgende og komme i beskæftigelse. Hos NaimiConsult mener vi, at for at nå de bedste resultater bør vi tage afsæt i det enkelte menneske og tilpasse indsatsen individuelt for den enkelte målgruppe.

Det kræver stor opmærksomhed i arbejdet med målgruppen, at give alle den rette behandling, da der ikke nødvendigvis er brug for den samme indsats for alle de berørte i gruppen at komme ind på arbejdsmarkedet.

NaimiConsult jobhus har derfor fokus på at skabe snitflader mellem målgruppen og arbejdsmarkedet, og klæde de ledige på til at komme tættere på at blive selvforsørgende og ydende samfundsborgere.

Når vi hos NaimiConsult jobhus rådgiver vores borgere der står uden for arbejdsmarkedet, peger indsatsen altid i én retning; nemlig mod beskæftigelse.

Spørgsmålet er så banalt: Hvad skal der til, for at den enkelte borger – sygemeldt, ledig eller nytilkomne – kommer i beskæftigelse? Svaret er dog som oftest mere komplekst og kræver flere løsninger. NaimiConsult har igennem flere års erfaring i arbejdet med denne målgruppe kommet frem til at en række behove, som vi gennem jobhuset vil afdække i form af forskellige tilrettelagte forløb til hver enkelte borger.