Uddannelsesmentor

uddannelses_mentor_banner

Uddannelsesmentor-forløbet henvender sig til flygtninge eller indvandrere, der er tilmeldt eller er klar til at blive tilmeldt en uddannelse. Unge, som har påbegyndt uddannelse og har behov for speciel støtte er også i målgruppen. Formålet er at sørge for støtte under opstart og sikre fastholdelse af uddannelsen samt at finde en hensigtsmæssig og realistisk vej mod selvforsørgelse. NaimiConsult tilbyder mentorer, der sikrer tillid og hjælp under uddannelsen så længe behovet kræves. Yderligere info, i form at et produktblad, kan tilsendes.