Uddannelsesparate

Målgruppen uddannelsesparate borgere kan ligeledes have gavn af vores forløb hos NaimiConsult jobhus. I arbejdet med denne målgruppen er beskæftigelse et langsigtet mål, som skal opnås gennem uddannelse og fastholdelse i uddannelse. Hos denne målgruppe kan der ofte være et tilbagefald på offentlige ydelse, grundet manglende fastholdelse i uddannelsen eller andet kompetencegivende forløb. Ligeledes hos denne målgruppe kan der opleves en manglende arbejdsidentitet, uklarhed omkring normer og kultur og ansvar på arbejdsmarkedet, og manglende kendskab til muligheder.

En af de væsentlige barrierer på arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb er, at de unge mangler et elementært kendskab både til deres muligheder, og til hvilke krav der normalt stilles til dem.

Typiske barrierer kan fx være:

  • Skabe kontakt til arbejdspladser
  • manglende arbejdserfaring
  • De unge undervurderer betydningen af mødepligtighed
  • Manglende forståelse for arbejdspladskulturen

NaimiConsult jobhus tilbyder derfor skræddersyede forløb sammensat af gruppebaserede holdundervisning, individuelt coachingforløb samt andre uddannelsesrettede indsatser, der tilgodeser den enkelte ledigs behove for at blive selvforsørgende.

Lovhenvisning : Jævnføre Lov om aktivbeskæftigelse, kapitel 10