Uledsagede flygtninge

Uledsagede mindreårige flygtninge har ofte oplevet krig, vold, forsømmelse og undertrykkelse. En del af de uledsagede mindreårige flygtninge har også mistet hele deres familie. Det er børn, der er særligt udsatte, fordi de i en ung alder kommer alene til et fremmed land uden familie og uden kendskab til sine nye omgivelser. Disse problemstillinger kan være med til at bringe de unge i en sårbar situation, som kan have fatale konsekvenser for deres fremtid og integrationsproces.

NaimiConsult har mange års erfaring i at yde støtte til uledsagede mindreårige flygtninge, så de bedre kan håndtere usikkerheden, og samtidig støtter vi dem i at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at kunne integrere sig i det danske samfund.